Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή διαθέσιμο υλικό για την Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα. Αναλυτικότερα θα βρείτε άρθρα, βιβλία και τη βιβλιογραφία του Michel Lobrot, του Κώστα Μπακιρτζή και μελών, συνεργατών του Ινστιτούτου, βιβλιογραφία για την NDI στα Ελληνικά και στα Γαλλικά, αλλά και φωτογραφίες, βίντεο και φυλλάδια για τις δράσεις.