Στο Ινστιτούτο ΒΙΩΜΑΤΙΚΉ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ NDI λειτουργεί βιβλιοθήκη και σπουδαστήριο για εκπαιδευόμενους και ερευνητές-μελετητές της NDI Δευτέρα και Τετάρτη από 17:00 έως 20:00.

Επιπρόσθετα στον χώρο του σπουδαστηρίου λειτουργεί ομάδα ανάγνωσης που δημιουργήθηκε το 2017 από ενδιαφερομένους να εμβαθύνουν στην ανάγνωση αρχικά των έργων του Michel Lobrot,  που έχουν εκδοθεί στα Ελληνικά. Πρόκειται για ολιγομελή ομάδα, που λειτουργεί ένα δίωρο κάθε βδομάδα, με την φυσική παρουσία ορισμένων, και άλλων μέσω Skype.

Η από κοινού ανάγνωση και η συζήτηση πάνω σε σημεία που δεν είναι σαφώς κατανοητά, επιτρέπει την σε βάθος κατανόηση της σκέψης του συγγραφέα.  Παράλληλα διευκολύνει την συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων και επί ευρύτερων θεμάτων της θεωρίας και της πρακτικής της NDI, όπως και άλλων σχολών. Οι συμμετέχοντες έχουν τν ευκαιρία να προβληματισθούν και να συζητήσουν  επί θεμάτων που τους απασχολούν, θεωρητικών και μεθοδολογικών, όπως και να τα συνδέσουν  όχι μόνο με την πρακτική τους (εκπαίδευση, εμψύχωση,  ψυχοθεραπεία, κ.ά.) αλλά και την καθημερινή, προσωπική και κοινωνική τους ζωή).

Έχει δημιουργηθεί, με την ομάδα ανάγνωσης, ένα forum παρουσίασης, συνάντησης και επεξεργασίας ιδεών, που έχει συνεπάρει τους συμμετέχοντες