Διατίθενται κατόπιν επικοινωνίας με το Ινστιτούτο τα παρακάτω ανάτυπα

 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2005), Το βίωμα και η σημασία του (Δημοσιεύθηκε στο βιβλίο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα εκδ. Gutenberg, σ.73-88.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2005), Βασικές θέσεις για μια παιδαγωγική της βιωματικής εμπειρίας (Δημοσιεύθηκε στο βιβλίο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, εκδ. Gutenberg, σ. 495-513, Αθήνα, 2005.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2008), Η χαρά της μάθησης. Περιοδικό Κοινωνία και Υγεία, τεύχος 7, σ. 54-68.
 • LOBROT, Μ. (2010), Manifeste non directif -Μη Κατευθυντικό Μανιφέστο.
 • LOBROT, M. (2010), Οι ρίζες της τρέλας.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2010), Βιωματική μάθηση και Εμψύχωση ή Ο Δάσκαλος-Εμψυχωτής (Δημοσιεύθηκε στο βιβλίο Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση Αθήνα, Εκδ. Τυπωθήτω, σσ.191-202.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2013) Δημιουργία, εμπλουτισμός και διεύρυνση του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου. Ομιλία στο ανοιχτό πανεπιστήμιο δήμου Χανίων, 2013.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2013), Θεωρία και πράξη της Βιωματικής εκπαίδευσης . Ομιλία επ΄ευκαιρία της ημερίδας για τα 25 Χρόνια Βιωματικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 2013.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2014), Θέατρο και εκπαίδευση. Ομιλία σε διημερίδα του Συλλόγου Το θέατρο στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 2014.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2015), H Εμψύχωση των Ομάδων – Θεωρία-Μεθοδολογία-Πρακτική. Θεσσαλονίκη.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2015), Εμφυλη Κοινωνική ταυτότητα και πολυδιάσπαση – Gender and Dissociation. Εισήγηση σε συνέδριο της European Association of Psychotherapy, Aθήνα, 2015.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ., ΓKIOYZEΠΑΣ, Στ. (2015), Φιλοσοφία, Θεωρία, Μεθοδολογία της NDI. Εισήγηση σε συνέδριο της European Association of Psychotherapy, Aθήνα, 2015.
 • LΟΒΡΟΤ, Μ. (2016), Το Μέλλον της παιδείας. Ομιλία στον πύργο της παιδαγωγικής σχολής του ΑΠΘ, θεσσαλονίκη.
 • LOBRΟΤ, Μ., HABRIAS, Ν., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ., ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ, Στ., ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π., ΧΑΤΖΟΥΔΗ, Θ. , ΓΚΙΟΥΛΕ, Ι. (2016), Παρουσίαση του βιβλίου του M.Lobrot «Ζώντας μαζί» . Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2016), Από την τρέλα των ανθρώπων στην ψυχιατρική των ασθενών – De la folie des humains à la psychiatrie des malades (Université Paris VII, 1981).
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2016), Αυτογνωσία και νόημα της ζωής – Η ανακάλυψη του είναι. Παρουσίαση βιβλίου του Rollo May, Κολλέγιο «Ανατόλια», Θεσσαλονίκη.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2016), Βιωματική μάθηση και Ψυχοθεραπεία . Ομιλία στο Κέντρο Βίλχελμ Ράϊχ, Αθήνα.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (2017), Βιωματική παιδαγωγική και εκπαίδευση. (προς δημοσίευση).
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (επ.). (2012), Πρακτικά 1ης Ομάδας Μελέτης .Αθήνα, Ιανουάριος.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (επ.). (2012), Πρακτικα 2ης Ομάδας Μελέτης .Αθήνα, Δεκέμβρης.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (επ.). (2013), Πρακτικά 3ης Ομάδας Μελέτης . Αθήνα, Ιανουάριος .
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (επ.). (2013), Πρακτικα 4ης Ομάδας Μελέτης . Θεσσαλονίκη, Απρίλης.
 • ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ, Κ. (επ.). (2013), Πρακτικά τριημέρου 25 Χρόνια Βιωματικής Εκπαίδευσης στην παιδαγωγική σχολή του ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη, Απρίλης) .