Λίγα λόγια για την NDI Non directivité Intervenante – Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα

H Παρεμβαίνουσα Μη-Κατευθυντικότητα (Non Directivité Intervenante – NDI) είναι θεωρία κατανόησης των ανθρωπίνων λειτουργιών σε ψυχολογικό, θεσμικό και κοινωνικό επίπεδο και συγχρόνως μέθοδος διευκόλυνσης της πορείας μάθησης και ανάπτυξης. Η θεωρία αυτή συγκροτήθηκε και ολοκληρώθηκε στη σημερινή της μορφή στα μέσα της δεκαετίας του ΄80, από τον Γάλλο καθηγητή Michel Lobrot, στη συνέχεια του έργου του Kurt Lewin και του Carl Rogers, μέσα στα πλαίσια του Υπαρξισμού και της Φαινομενολογίας. O Michel Lobrot, τόσο θεωρητικά όσο και μεθοδολογικά, εμπλουτίζει τη Μη Κατευθυντικότητα με την έννοια και την πρακτική της Παρέμβασης (Intervention). Καίριας σημασίας είναι η διάκριση που κάνει μεταξύ επιρροής και επιβολής. Το πρόβλημα έγκειται λοιπόν στο πώς μπορούμε να αποφύγουμε την επιβολή, όχι όμως και την επιρροή. Αυτό επιτυγχάνεται παρεμβαίνοντας και προτείνοντας δραστηριότητες, ιδέες, αναλύσεις κ.α., επηρεάζοντας θετικά και εποικοδομητικά προς την κατεύθυνση πάντα των αναγκών και των επιθυμιών των συμμετεχόντων. Αυτό προϋποθέτει τη διευκόλυνση της έκφρασης και της επικοινωνίας όπως και τη στάση ακρόασης και συνοδείας από μέρους των εμψυχωτών.

Η NDI Non directivité Intervenante – Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα στην Ελλάδα

Εδώ και 30 περίπου χρόνια η NDI εφαρμόζεται και στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη επιτυχία και αποδοχή. Υλοποιούνται εκπαιδεύσεις και συγκροτούνται ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και ψυχοθεραπείας. Πολλοί κλινικοί των ανθρωπίνων σχέσεων και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων έχουν εκπαιδευθεί και εφαρμόζουν τις αρχές, το πνεύμα και τις μεθόδους της NDI στους χώρους δραστηριοποίησής τους. Η NDI διδάσκεται στην ανώτατη εκπαίδευση (Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο (ΜΠΣ Ειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση). Εφαρμόζεται στην επιμόρφωση επαγγελματιών διαφόρων κατηγοριών. Το επίπεδο της εκπαιδευτικής-παιδαγωγικής και κλινικής εφαρμογής στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό.