Το Ινστιτούτο «ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ NDI» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2017, στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη θεωρητική, ερευνητική, εκπαιδευτική και κλινική δουλειά, μελέτη, εμβάθυνση και εφαρμογή, της φιλοσοφίας και των αρχών της NDI (Non Directivité Intervenante). Είναι αποτέλεσμα μακράς διαδρομής και παρουσίας των μελών του στην ανάπτυξη της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας – Non Directivité Intervenante (NDI) στην Ελλάδα.
Οι στόχοι του Ινστιτούτου είναι:

 • Η θεωρητική και ερευνητική μελέτη της προσέγγισης της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας σε θέματα Παιδαγωγικής, Εκπαίδευσης, Εμψύχωσης, Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας
 • Η εφαρμογή και διάδοση της προσέγγισης της Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας στην καθημερινή ζωή
 • Η δημοσίευση και η έκδοση βιβλίων, ερευνών, θεωρητικών και κλινικών μελετών
 • Η κοινωνική παρέμβαση σε συνεργασία με πολίτες, συλλογικότητες, σχολεία, φορείς, υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπείας, απεξάρτησης κ.α

Οι δράσεις του Ινστιτούτου είναι:

 • Εκπαίδευση στην εμψύχωση ομάδων, στη συμβουλευτική, στη ψυχοθεραπεία
 • Υπηρεσίες, ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, προσωπικής ανάπτυξης, ψυχοθεραπείας, εποπτείας
 • Ομάδες γνωριμίας, ευαισθητοποίησης, συνάντησης, έκφρασης και επικοινωνίας
 • Ανοικτές δράσεις, ημερίδες ευαισθητοποίησης, ομάδες συνάντησης
 • Επιστημονικές – ερευνητικές δραστηριότητες (Ομάδες Μελέτης, Ερευνητικές Ομάδες, λειτουργία σπουδαστηρίου, δανειστική βιβλιοθήκη)

Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με έγκριτους καθηγητές, εκπαιδευτικούς και κλινικούς επιστήμονες, καθώς και με εκπαιδευμένους στην NDI στους ανωτέρω τομείς.
To Ινστιτούτο ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ NDI είναι μέλος:

 • Της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας
 • Του Πανελληνίου Συλλόγου Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας