Η ερευνητική Ομάδα του Ινστιτούτου ασχολείται με θέματα σχετικά με την έρευνα (επιστημολογία, μεθοδολογία έρευνας) και παράλληλα διεξάγει έρευνες σχετικές με την NDI, τη θεωρία, τη μεθοδολογία και τις εφαρμογές της. Επιπρόσθετα, συνεργάζεται συμμετέχοντας στις συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας της Féderation Internationale de la Non Directivité Intervenante, που λειτουργεί στη Γαλλία/Παρίσι και διευθύνεται από τον Μichel Lobrot.
Τα θέματα που μελετώνται την περίοδο αυτή (2017-18) είναι: η παιδαγωγική και η θεραπευτική σχέση, λειτουργία της εμπλοκής και της παρέμβασης. Επίσης μελετώνται παιδαγωγικές και ψυχοθεραπευτικές εμπειρίες, όπως δράσεις του Ινστιτούτου (βιωματικά εργαστήρια, συναντήσεις στη Σαμοθράκη, κ.ά.).
Η ερευνητική διάσταση απασχολεί κεντρικά το Ινστιτούτο, τόσο για λόγους έρευνας και μελέτης επί της θεωρίας και της μεθοδολογίας, όσο και για την αξιολόγηση των δράσεών μας. Παράλληλα το ερευνητικό πνεύμα και η εφαρμογή του στην πράξη φροντίζουμε να χαρακτηρίζει τη δουλειά μας, τόσο στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα όσο και στις ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, κ.ά. Η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της NDI βασίζονται στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος και στάσης, όχι μόνο για την διεξαγωγή ερευνών αλλά επίσης και κύρια για την εφαρμογή της. H NDI θεωρεί ότι ο άνθρωπος, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά και κοινωνικά, δεν ακολουθεί πορεία εξελικτική (Piaget, Freud), ακολουθώντας και δομικά σχήματα κοινά για όλους (στρουκτουραλισμός), αλλά πορεία αναπτυξιακή (Vygotsky, Bruner) μοναδική για κάθε άνθρωπο και ομάδα (κονστρουκτιβισμός) (βλ. Κ.Μπακιρτζής, Εισαγωγικό σημείωμα στο βιβλίο του Μ.Lobrot «Από την ηδονή στην τρέλα», 2018).
Οι εμψυχωτές NDI (παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι, ψυχοθεραπευτές, υπεύθυνοι κάθε είδους ομάδων), οφείλουν να εκπαιδευθούν, να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν όχι μόνο ικανότητες και δεξιότητες ενεργού ακρόασης και συνοδείας, προσωπικής εμπλοκής και παρέμβασης, αλλά και επιθυμίες για αυτά. Πρόκειται για βασικές αρχές που δεν μπορούν παρά να λειτουργήσουν μέσα σε πνεύμα ερευνητικό, τόσο στην εφαρμογή των θεωρητικών δεδομένων όσο, και κύρια, στην αντιμετώπιση των άλλων. Ο εμψυχωτής δεν καθοδηγεί βάσει προδιαγραφών προϋπαρχόντων, αλλά, εφαρμόζοντας αυστηρά τις βασικές αρχές της NDI (ακούω-προτείνω-συνοδεύω), λειτουργεί ως συνερευνητής με τους άλλους, παιδιά και ενήλικες, με τους οποίους δουλεύει και συναναστρέφεται. Η ειδικότητά του δεν έγκειται στα να εφαρμόζει στους άλλους αυτά που γνωρίζει, αλλά να ψάχνει μαζί με τους άλλους αυτά που χρειάζονται και τους ενδιαφέρουν. Μ΄αυτή την έννοια, η ερευνητική δραστηριότητα είναι βασική και κεντρική στην NDI, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά την στάση και το πνεύμα κάθε εμψυχωτή NDI.
Παράλληλα πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο πνεύμα και στάση, μια τέτοια φιλοσοφία, μπορεί αλλά και θα έπρεπε να χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να μαθαίνει και να αναπτύσσεται σε όλη του τη ζωή, όπως και να συμβάλλει στη μάθηση και στην ανάπτυξη των γύρω του. Μ’ αυτή την έννοια, η Ερευνητική Ομάδα του Ινστιτούτου, δεν ενδιαφέρεται μόνο να ασχοληθεί με έρευνες και ερευνητικές μελέτες, αλλά ενδιαφέρεται και να προάγει αυτή τη φιλοσοφία βιώνοντάς την στην πράξη και σε κάθε επίπεδο των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών της.