Μπορείτε να κατεβάσετε αρχείο με όλη τη βιβλιογραφία του Κ. Μπακιρτζή σε τίτλους καθώς και με περιλήψεις και λέξεις κλειδιά, στον παρακάτω σύνδεσμο: Βιβλιογραφία Κ. Μπακιρτζή, τίτλοι και περιλήψεις

 

Βιβλιογραφία του Κ. Μπακιρτζή

Βιβλία
– 1996. Η δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα.
– 2002. Επικοινωνία και Αγωγή, εκδ. Gutenberg, AΘήνα.
Αρθρα
– 1987. Νεότερες απόψεις και μέθοδοι για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας στην παιδεία, στην επιμόρφωση και στην ψυχοθεραπεία, περιοδικό Διαφορά, Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, τεύχος Ιούλιος-Οκτώβριος, Θεσσαλονίκη, σσ. 15-18.
– 1988. Από τη Δημοκρατική στη Μη-Κατευθυντική Εμψύχωση Ομάδων, περιοδικό Ψυχολογίας Ανιχνεύσεις, τεύχος 1, Θεσσαλονίκη, σσ.10-18.
– 1989. Γενικές αρχές μιας βιωματικού τύπου αγωγής και εκπαίδευσης, πρακτικά συνεδρίου Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής, σσ.69-75.
– 1989. Η συμπληρωματικότητα των φύλων και οι μυητικές τελετές των εφήβων, Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 25, σσ.89-95.
– 1991. Ο κόσμος των συγκινήσεων μέσα από τη θεωρία του M. Lobrot, Ψυχολογικά θέματα, Τόμος 4, τεύχος 3, Θεσσαλονίκη, σσ.251-261.
– 1997. Η εμπλοκή του Εαυτού στη σχέση επικοινωνίας με τον διαφορετικό Άλλο, ΠΕΝΟΨΥ – Τετράδια Ψυχιατρικής, Πρακτικά Επιστημονικού Διημέρου Διαβαλκανικής Συνεργασίας, σσ.219-229.
– 1997. Παρεμβατικότητα και Μη-Κατευθυντικότητα, Μακεδνόν, 3ο τεύχος, σσ.105-112.
– 1998. Βιωματική παιδαγωγική εμπειρία στο μάθημα εργαστήριο της Ανθρώπινης Οικολογίας – Ερευνητική μελέτη, Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού- OMEP, τεύχος 3, σσ.115-139, (ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ.).
– 1998. Παιδαγωγική της Βιωματικής Εμπειρίας, Παιδαγωγικό Βήμα του Αιγαίου, Μυτιλήνη, Τεύχος 30, σσ.39-53.
– 1998. Η έννοια της εμπλοκής στην Κλινική σχέση, Τετράδια Ψυχιατρικής, Νο 66, σσ.111-115.
– 1998. Βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ψυχοπαιδαγωγική της επικοινωνίας – ερευνητική μελέτη, Παιδαγωγική επιθεώρηση, τεύχος 28, σσ.101-119.
– 2000. Βιωματική εμπειρία και κίνητρα μάθησης, Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχος 30, σσ.89-108.
– 2000. Προς μια Κοινωνιοψυχοπαιδαγωγική θεώρηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 20ου αιώνα, προοπτικές και δυνατότητες, πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Λάρισα, σσ.146-153.
– 2005. Το βίωμα και η σημασία του, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, επιστ. επιμ. Αλ. Γεωργόπουλος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σσ.73-88.
– 2005. Βασικές θέσεις για μια παιδαγωγική της Βιωματικής Εμπειρίας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται, επιστ. επιμ. Αλ. Γεωργόπουλος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σσ.495-513.
– 2008. Η χαρά της μάθησης, Κοινωνία και Υγεία, τεύχος 7, σσ. 54-68.
– 2010. Βιωματική μάθηση και Εμψύχωση, ή ο δάσκαλος-εμψυχωτής, Μικρές Ομάδες στην Εκπαίδευση – Παιδαγωγικές, Μαθησιακές, Εμψυχωτικές προσεγγίσεις, επιστ. επιμ. Μ. Μουμουλίδου, Γ. Ρεκαλίδου, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα, σσ.191-202.
– 2010. Η σχέση διδάσκοντος-διδασκόμενου σε πανεπιστημιακό μάθημα βιωματικής εκπαίδευσης-ερευνητική μελέτη, Η Παιδαγωγική Σχέση διδάσκοντος – διδασκομένου, επιστ. επιμ. Αλ. Κοσμόπουλος, Στ. Βασιλόπουλος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, σσ.103-126.
– 2011. Εκπαίδευση φοιτητριών σε βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας και εφαρμογή τους στο νηπιαγωγείο, προς δημοσίευση στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση (ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΙΠΠΕΚΗ Β.).